Tajomník OECD – Počet všeobecných lekárov treba zvýšiť

Doctor talking to senior patient
Minister zdravotníctva Tomáš Drucker sa zúčastnil na prijatí generálneho tajomníka OECD Angela Gurríu u premiéra Roberta Fica pri príležitosti oficiálneho predstavenia Ekonomického prehľadu SR 2017.
Generálny tajomník OECD slovenskému premiérovi odovzdal Ekonomický prehľad SR 2017 a Správu o stave protikorupčnej legislatívny na Slovensku. „Zhodli sme sa, že Slovensku a slovenskej ekonomike sa mimoriadne darí. Pred vládou stojí jedna obrovská výzva, ako zabezpečiť, aby sa to ešte viac prejavilo na životnej úrovni na Slovensku,“ uviedol premiér Robert Fico. „Slovensku sa darí minimálne na úrovni priemeru OECD, v niektorých prípadoch ešte lepšie,  čo sa týka indikátorov kvality života,“ doplnil Gurría.
Správa OECD identifikovala viaceré problémy týkajúce sa aj slovenského zdravotníctva a navrhuje ako ich riešiť. V oblasti zdravotníctva sa v správe OECD spomína napríklad potreba zvýšenia počtu všeobecných lekárov. Gurría však doplnil, že s problémom nedostatku lekárov prvého kontaktu zápasia viaceré európske krajiny.
Minister zdravotníctva Tomáš Drucker generálneho tajomníka OECD informoval o opatreniach, na ktorých rezort pod jeho vedením pracuje a postupne ich zavádza do praxe. V rámci 26-tich projektov MZ SR realizuje konkrétne kroky. „Vďaka centrálnemu obstarávaniu sa významne zvýši miera transparentnosti a verím, že aj dôvery ľudí v slovenské zdravotníctvo. V praxi to funguje tak, že nemocnica si zadefinuje, aký CT prístroj potrebuje, s akými technickými parametrami. Nákup je  povinná realizovať za podmienok, ktoré sa vysúťažili v rámci centrálneho obstarávania CT prístrojov,“ uviedol minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Zvyšujú sa kapitálové výdavky na obnovu nemocníc, tento rok to bude 70 miliónov eur a ďalšie financie môžu získať z Integrovaného regionálneho operačného programu. Ministerstvo v júni 2016 zriadilo Úrad pre riadenie podriadených organizácií, jeho poslaním je  efektívne a koordinované riadenie podriadených organizácií  a v nemocniciach sa kreujú rady riaditeľov. Počet všeobecných lekárov má pomôcť zvýšiť rezidentský program, jedným z projektov MZ SR je aj optimalizácia lôžkového fondu (zníženie počtu akútnych lôžok, posilnenie chronických lôžok s prihliadnutím na demografiu).
Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR
Foto: fotolia.com