Vodičské preukazy – minimálna orientačná úroveň fyzických a duševných schopností na vedenie motorového vozidla

VHODNÉ PREŠTUDOVAŤ PRÍLOHU Č. 1 NA ORIENTAČNÉ URČENIE ZÁKLADNÝCH SOMATICKÝCH A PSYCHICKÝCH KONTRAINDIKÁCIÍ ZDRAVOTNEJ SPOSOBILOSTI VODIČOV
Predpis č. 111/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 164/1997 Z. z. o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla – zrušená 1.2.2007

čítať viac »

Reperfúzna liečba akútneho infarktu myokardu

Akútny koronárny syndróm. STEMI. Zdravotnícke zariadenia a kompetentný zdravotnícky pracovník. Úvodné vyšetrenie a transport pacienta.Základné liečebné opatrenia. Fibrinolytická liečba. Indikácie a podmienky podania prednemocničnej fibrinolýzy. Indikácie koronárnej angiografie po fibrinolytickej liečbe. Strana 22 – 26

čítať viac »