Miesto nákazy. Karanténa. Izolácia. Vylučovanie choroboplodných zárodkov.

Vyhláška MZ SR z 10. decembra 2008 o prevencii a kontrole prenosných ochorení. Zisťovanie odolnosti populácie proti prenosnýcm ochoreniam. Laboratórne určovanie pôvodcu prenosného ochorenia. Epidemiologické vyšetrovanie a opatrenia v ohnisku nákazy. Karanténne opatrenia. Izolácia. Osoby vylučujúce choroboplodné zárodky. Dezinfekcia a deratizácia. Epidemiologicky závažná činnosť. Hlásenie mimoriadnych epidemiologických situácií. §15 – 22

čítať viac »