Odporúčané očkovanie

Odporúčané očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz (1) Ak lekár9) rozhodne o potrebe očkovania proti chrípke, očkovanie…

čítať viac »