Starostlivosť o pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou v hyperakútnom štádiu

Predmet úpravy. Náhla cievna mozgová príhoda. Zdravotnícke zariadenia a kompetentný zdravotnícky pracovník. Prednemocničné opatrenia a transport pacienta. Ústavná zdravotná starostlivosť. Zobrazovacie vyšetrovacie metódy. Ložisková ischémia mozgu – mozgový infarkt. Spontánne subarachnoidálne krvácanie. Intracerebrálne krvácanie. Povinné hlásenia. Strana 11 – 16

čítať viac »