Štandardizácia diagnostiky infekcie Helicobacter pylori

Predmet. Štandardný diagnostický postup pri infekcii Helicobacter pylori. Štandardný liečebný postup pri infekcii Helicobacter pylori. Postup dispenzarizácie pacientov pri infekcii Helicobacter pylori. Indikácie liečby pri infekcii Helicobacter pylori. Postup pri preventívnom vyšetrení infekcie Helicobacter pylori. Štandardný diagnostický postup a štandardný liečebný postup pri rezistencii na liečbu Helicobacter pylori. Strana 2 – 20

čítať viac »