VšZP bude akceptovať delegované odbery

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (VšZP) urobila významný krok v ochrane právnej istoty vo vykonávaní laboratórnych vyšetrení v prospech pacienta aj všeobecných lekárov.

Tak ako v minulosti ako v minulosti lídrovala zavedenie predoperačných vyšetrení či ako doteraz jediná diagnostiku a liečbu artériovej hypertenzie v ambulanciách všeobecných lekárov, pristúpila k nastaveniu systému delegovaných odberov. Hoci Odborné usmernenie MZ SR (OU MZ SR) na vykonávanie tzv. delegovaných odberov platí už takmer štyri roky, v mnohých prípadoch narážalo na cielené obštrukcie zo strany lekárov-špecialistov.

VšZP minulý rok zazmluvnila  vykonávanie tzv. delegovaných odberov všeobecným lekárom nad rámec kapitácie avšak za predpokladu, že lekár-špecialista správne vyplnil žiadanku na laboratórne vyšetrenia. Ak to však neurobil, všeobecný lekár bol vydaný napospas nátlaku pacientov aj pracovníkov laboratórií. Ak vyšetrenia, ktoré k svojej práci nepotreboval, ale žiadal ich lekár-špecialista bez vyplnenej žiadanky, všeobecný lekár vykonal, dostával sa do úlohy nedôstojného “odberového pracoviska”. Navyše náklady na takéto vyšetrenie mu následne zhoršovali vyhodnotenie hodnotiacich kritérií jeho práce.

VšZP zareagovala na opakované žiadosti Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) na ochranu pacienta aj všeobecných lekárov voči konaniu lekárov indikujúcich laboratórne vyšetrenia, ktorí nedodržiavajú OU MZ SR. Po intenzívnom rokovaní VšZP zastúpenej riaditeľkou Odboru zdravotného a revízneho VšZP MUDr. Beatou Havelkovou, MPH a zástupcami laboratórnych pracovísk došlo k významnej dohode, ktorá veľmi uľahčí prácu všeobecných lekárov.

Postup, ako správne postupovať pri vykonávaní delegovaných odberov pre poistencov VšZP sa nachádza tu:

https://svls.sk/vszp-bude-akceptovat-delegovane-odbery-v-zaujme-pacienta-aj-vseobecnych-lekarov/

Autor: poly

Foto: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.