VšZP uhradí očkovanie proti chrípke všetkým poistencom

očkovanie 2VšZP bude v rámci podpory prevencie od 14. októbra 2013 hradiť očkovanie proti chrípke všetkým svojim poistencom. Možnosť dať sa bezplatne zaočkovať môžu poistenci využiť počas celej chrípkovej sezóny 2013/2014. Ako informovala Petra Balážová, hovorkyňa VšZP, postup je jednoduchý, stačí ak pacient navštívi svojho všeobecného lekára, ktorý mu predpíše vakcínu proti chrípke. Pacient si následne vyberie vakcínu v lekárni, vráti sa k svojmu všeobecnému lekárovi a ten ho zaočkuje.

Náklady na vakcínu proti chrípke aj u tých poistencov, ktorí nespĺňajú kritériá indikačného obmedzenia pre úhradu na základe verejného zdravotného poistenia, ale prejavia o očkovanie záujem, zaplatí poisťovňa z financií z kladného hospodárskeho výsledku za predchádzajúce roky. Z nich VšZP vytvorila osobitný Fond zdravotnej starostlivosti (FZS).

Ako majú všeobecní lekári očkovanie vykazovať

Vakcínu i očkovanie u poistencov, ktorí spĺňajú indikačné obmedzenia pre úhradu očkovacej látky na základe verejného zdravotného poistenia, uvedených v Zozname kategorizovaných liekov, uhradí poisťovňa obvyklým spôsobom: všeobecný lekár predpíše vakcínu na predpis a výkon očkovania vykáže poisťovni ako 252b s diagnózou Z25.1.

U ostatných poistencov, ktorí nespĺňajú podmienky indikačných obmedzení, ale prejavili o očkovanie záujem a lekár očkovanie indikoval, lekár predpíše vakcínu na lekársky predpis a zreteľne označí na prednú stranu, vedľa kódu poisťovne FZS. Výkon očkovania všeobecný lekár vykáže poisťovni ako 252c s diagnózou Z25.1. Vyšetrenie poistenca pred vakcináciou bude hradené v rámci kapitácie.

Vakcíny proti chrípke poisťovňa zaplatí maximálne do výšky úhrady zdravotnou poisťovňou podľa aktuálne platného zoznamu kategorizovaných liekov.

Usmerneie VšZP nájdete na našej webovej stránke v časti Všeobecný lekár, podsekcii Vykazovanie pre zdravotné poisťovne: http://www.primarnykontakt.sk/category/vseobecny-lekar/zdravotne-poistenie/vykazovanie-pre-zdravotne-poistovne/