O Primárnom kontakte

Primárny kontakt™ je denne aktualizovaná informačno – vzdelávacia webová stránka zameraná na špecifické potreby lekárov primárneho kontaktu – všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast.

Jej cieľom je poskytovať lekárom aktuálne správy a nové informácie z oblasti medicíny a umožniť im v nich rýchlu a efektívnu orientáciu.  Súčasne ponúka kalendár vzdelávacích podujatí v príslušnom odbore vrátane odporúčanej literatúry, systematický prehľad platnej legislatívy či pomáha pri vyhľadávaní informácií o diagnostických, terapeutických a preskripčných možnostiach.

Všetky Informácie sú pravidelne aktualizované a dopĺňané, pričom na tvorbe obsahu jednotlivých rubrík sa podieľajú lekári z praxe svojimi skúsenosťami a tipmi. Ak disponujete poznatkami, o ktorých by mali vedieť aj Vaši kolegovia, prosíme, kontaktujte našu redakciu.

Veríme, že webová stránka sa stane súčasťou každodennej činnosti všeobecných lekárov a bude ich osožnou a efektívnou pomôckou v ambulantnej praxi.