V Nitrianskom kraji opäť vypukla epidémia hepatitídy A

Waste water pipe polluting environment
Zdravotníci v Nitrianskom kraji zaznamenali epidemický výskyt ochorenia na akútnu vírusovú hepatitídu typu A. V okrese Zlaté Moravce je doteraz sérologicky potvrdených 27 prípadov žltačky, z toho 23 u rómskeho obyvateľstva a osôb žijúcich v podmienkach s veľmi nízkym hygienickým štandardom, informoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre. Žltačka sa vyskytla v obciach Čaradice, Tekovské Nemce, Červený Hrádok i v Zlatých Moravciach. Viacero prípadov ochorenia zaznamenali zdravotníci aj v obci Šalov v okrese Levice, kde sa žltačka potvrdila zatiaľ u 20 ľudí. Všetci chorí z obidvoch okresov boli izolovaní a liečení na Infekčnej klinike v Nitre. Niektorí už nemocnicu opustili, stále však prichádzajú noví pacienti.Ochorenia na akútnu vírusovú hepatitídu typu A boli zaznamenané vo všetkých vekových skupinách, choré sú celé rodiny. V okrese Zlaté Moravce bola žltačka potvrdená u 13 detí do veku 16 rokov. Najviac prípadov ochorenia sa vyskytlo v Čaradiciach. Z 18 nakazených bývalo 14 na jednej adrese, bez zabezpečenia vody, sociálnych zariadení a s veľmi nízkou hygienickou úrovňou. Zdravotníci zaočkovali v okrese Zlaté Moravce v ohniskách nákazy zhruba tisíc ľudí. Nariadené bolo aj mimoriadne preventívne očkovanie u detí do 15 rokov žijúcich v podmienkach s veľmi nízkym hygienickým štandardom, poštárov či vodičov autobusov, čo bolo približne sto ľudí. V Šalove v okrese Levice sa zoznam ľudí podozrivých z nákazy vyšplhal na stovku, zaočkovaných bolo 135 ľudí.V súvislosti s výskytom ochorenia bol prerušený výchovnovzdelávací proces v školských zariadeniach v Tekovských Nemciach, Červenom Hrádku a Spojenej škole Zlaté Moravce. Materské školy na základe preventívnych návrhov opatrení na zabezpečenie predchádzania vzniku a šírenia tohto prenosného ochorenia musia vo zvýšenej miere venovať pozornosť individuálnemu používaniu predmetov osobnej hygieny, ako aj čisteniu a dezinfekcii, vrátane hračiek. Veľké obchodné reťazce s vysokou koncentráciou obyvateľstva boli upozornené na dôkladné a častejšie zabezpečovanie sanitačných opatrení v prevádzkach. Zvýšenú pozornosť je potrebné upriamiť na čistenie a dezinfekciu nákupných košíkov, sociálnych zariadení a iných komponentov, ktorých sa najčastejšie zákazníci dotýkajú. Zároveň boli hygienikmi upozornení na dôslednú kontrolu a zabezpečovanie osobnej a prevádzkovej hygieny pracovníkmi predajní pri manipulácii s potravinami.Základným hygienickým pravidlom v rámci nešpecifickej prevencie je dôsledné umývanie si rúk po použití záchodu a pred jedlom, dodržiavanie zásad hygieny a správnej výživy, najmä čo sa týka hygieny prípravy potravín. Podozrivým z nákazy bolo odporúčané obmedziť cestovanie a návštevy aj v rodinách. Najúčinnejším preventívnym opatrením je očkovanie.
Zdroj: TASRFoto: fotolia.com