SVLS: eHealth má veľmi vážne nedostatky, lekári, buďte rozvážni

Kongres_SVLS_Samorin-15

S blížiacim sa novým rokom a zákonom stanoveným spustením eHealth-u od 1.1.2018 sa oprávnene zvyšuje nervozita medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Po hrozbou pokút sa majú pripojiť do systému, pričom sa naň prilepilo toľko balastu, že pacienta a lekára spod neho ani nevidno. Je evidentné, že Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) situáciu pri implementovaní eHealth-u absolútne nezvládlo. Tisíce ambulantných aj lôžkových zdravotníckych zariadení, ich lekárov a sestier ešte tesne pred Vianocami nemajú identifikačné karty, čítačky ani PIN kódy. Prejdú celé dni, počas ktorých je call centrum pre implementáciu eHealth-u

Foto: Diskusia k eHealth-u na Kongrese SVLS 2017 v Šamoríne – Čilistove

vytrvalo hluché a nervózni záujemcovia nemajú komu položiť otázky týkajúce sa implementačnej praxe vo svojich ambulanciách či nemocniciach.

Kde je chyba?

eHealth je nesmierne potrebný a všetci očakávame od neho nielen scivilizovanie a zmodernizovanie zdravotnej starostlivosti, ale predovšetkým podstatné zjednodušenie prístupu k informáciám o pacientovi a jeho ceste v systéme. Je neuveriteľné, koľkými deformáciami už na Slovensku za posledné roky prešiel. Preto neprekvapuje, že z pôvodne rozumného, potrebného a úprimne očakávaného pomocníka lekára aj sestry sa stáva nočná mora, ktorá sa ešte stále dokáže obludne “vyvíjať” …

Nebudem hovoriť o technologických a bezpečnostných rizikách, ktoré z projektu opakovane doslova trčia, pretože naozaj nie je urobený dobre. Hoci na ne upozorňujeme posledné roky opakovane, NCZI deklaruje, že obavy sú neopodstatnené. Stále dokola upozorňujeme aj na ťažkopádny a často nezmyselný systém rôznych nepotrebných a nepochopiteľných “odbočiek”. Napriek testovaniu, ktoré sa ukázalo ako nedostatočné, je systém naďalej  na míle vzdialený od úlohy pomocníka. Zhruba 90% sľubovaných funkcionalít v balíku eHealth doteraz nie je a som presvedčená, že za súčasných okolností bude ešte dlho fungovať ako nedorobok. Áno, treba jasne povedať, že sa pozeráme na potemkinovský projekt, ktorý sa kolíše na hlinených nohách.

Pozor na kreatívnych podnikavcov!

Rovnako závažným zistením je fakt, že na eHealth sa pod rúškom legálnosti prilepilo množstvo podnikavcov. Jedným z nich sú softvérové firmy predávajúce ambulantné aj nemocničné programy. Ako príklad uvediem osobnú skúsenosť. Všetkým nám je známe, že v projekte eHealth sú služby, ktoré súvisia s pripojením poskytovateľov zdravotnej starostlivosti do eHealth-u, hradené z eurofondov. Dňa 7.12.2017 som dostala ako nezávislý poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti od softvérovej firmy Medicom, s.r.o. faktúru na zaplatenie 60 EUR za “službu eRecept pre VšZP”. Faktúra má navyše starý dátum vystavenia aj splatnosti spred polroka. Nikto ju (veľmi múdro) nemal záujem zaplatiť, tak to bolo treba skúsiť opäť. K faktúre je pripojený sprievodný list, v ktorom firma deklaruje, že “modul eRecept zaručuje aktiváciu pre všetky zdravotné poisťovne” (paradoxne – vo faktúre je uvedená iba jedna zdravotná poisťovňa…).  Tiež sa v ňom uvádza, že táto služba bude fakturovaná štvrťročne a jej cena sa od 1.1.2018 zvýši. Pre poskytovateľa by to znamenalo ročný poplatok 240 EUR ročne a viac za službu, ktorú poskytujú zdravotné poisťovne zdarma… Oba dokumenty nájdete na stránke www.svls.sk

Právo je na strane poskytovateľov, je potrebné konať rozvážne

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) rieši túto situáciu v záujme všetkých všeobecných lekárov právnou cestou. Napriek vysokému dátumu upozorňujeme všeobecných lekárov, aby neuhrádzali faktúry za služby, ktoré sú v rozpore s viacerými právnymi normami. Pri návrhu novely zákona o prehliadkach mŕtvych SVLS konfrontovalo Národnú radu SR a jej výbory, Ministerstvo zdravotníctva SR a ÚDZS s právnou analýzou SVLS a jej závermi. V jej dôsledku sa zákon vo viacerých paragrafoch dostal do súladu s právom, vykonateľnosťou aj zdravým rozumom. V prípade eHealth budeme postupovať rovnako – vecne a právne fundovane. Právne argumenty a ich špičková interpretácia nás chránia aj v tomto prípade.

Napriek tomu, že dátum 1.1.2018 je blízko, nemusíte mať v prípade, že sa do eHealth-u nepripojíte spôsobom, ktorý vám je protiprávne vnucovaný, obavu z finančného postihu. Už teraz je zjavné, že právo je opäť na našej strane. Buďte rozvážni, nepodpisujte neuvážene zmluvy, s ktorými nesúhlasíte alebo im nerozumiete. Konajte premyslene a pokojne. Aj nekonanie je v tomto prípade veľmi rozumné. Je to síce pre každého z nás psychicky náročné, ale dôležitý je výsledok v náš prospech. V priebehu decembra budeme všeobecných lekárov operatívne informovať v súvislosti s eHealth-om o ďalších odporúčaných krokoch.

Spoločne sme silní!

Autor: Monika Palušková

Foto: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska, fotolia.com