Dôvera už uhrádza všeobecným lekárom “predoperačné vyšetrenia”

ID-10043158

Zdravotná poisťovňa (ZP) Dôvera zasiela všeobecným lekárom v týchto dňoch dodatky k zmluvám o poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre svojich poistencov.

Ako druhá zdravotná poisťovňa na slovenskom poisťovacom trhu v oblasti verejného zdravotného poistenia bude uhrádzať základné lekárske vyšetrenie pred výkonom s potrebou anestéziologickej starostlivosti, tzv. „predoperačné vyšetrenia“ vykonané všeobecným lekárom. Výkon základné predoperačné vyšetrenie bude všeobecný lekár vykazovať pod kódom 60b (rovnako ako u VšZP) spoločne s diagnózou, pre ktorú sa pacient podrobí operačnému zákroku, napr. výkon 60b s diagnózou K80.0 (cholecystolitiáza). Úhrada za tento výkon v ZP Dôvera je od 1.10.2014 10,00 eur. Všeobecný lekár si zvlášť vykáže vykonanie a popis EKG záznamu s kódom 5702ZV (vždy v kombinácii s kódom 60b) v hodnote 4,20 eur. Zdravotná poisťovňa Dôvera teda všeobecnému lekárovi spolu zaplatí za kompletne vykonané „predoperačné vyšetrenie“ 14,20 eur. Podmienkou je však jeho úplné vykonanie v ambulancii všeobecného lekára vrátane EKG záznamu.

Príklad vykazovania základného vyšetrenia pre poisťovne u pacienta pred cholecystektómiou pre cholecystolitiázu:

                                                                        kód                     diagnóza              úhrada

VšZP                                                               60b                     K80.0                 13,00 eur  =  spolu 13,00 eur

 

Dôvera                                                            60b                     K80.0                 10,00 eur

                                                                + 5702ZV                   K80,0                   4,20 eur   =  spolu 14,20 eur

Jedinou ZP, ktorá tak neuhrádza v súčasnosti „predoperačné vyšetrenia” v ambulancii všeobecného lekára, je ZP Union.

„Jednou z hlavných ideí reformy primárneho kontaktu na Slovensku je predovšetkým to, aby všeobecný lekár, ktorý sa o pacienta komplexne stará a má záujem o jeho rýchly a efektívny manažment, bol za prácu adekvátne odmenený,“ povedala pre Primárny kontakt hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo Monika Palušková. „Delegované odbery a „predoperačné vyšetrenia“ sú prvým krokom k tomu, aby sa v systéme odlíšili lekári, ktorí majú záujem o odbornú prácu a tí, ktorým postačuje v starostlivosti o pacienta iba kapitačná platba. Rovnostárstvo nám, všeobecným lekárom, roky vadilo a poukazovali sme naň – teraz sme pripravili legislatívne a procesné podklady, ktoré umožnia poisťovniam bonifikovať lekárov za odbornú prácu v prospech pacienta. Pre všeobecné lekárstvo je to po rokoch ďalšia veľká a verím, že vôbec nie posledná odborná a morálna satisfakcia,“ uzavrela Monika Palušková.

Autor: poly

Foto: fotolia.com