Lekárske fakulty sa dohodli na zmluvách s nemocnicami

Group doctors at reception in hospital.Na zmluve, ktorá upravuje podmienky praktickej výučby študentov na špecializovanom výučbovom pracovisku, ale aj postavenie a zodpovednosť prednostov kliník ako vedúcich pracovísk a financovanie praktickej výučby, sa dohodli Univerzita Komenského v Bratislave a Univerzitná nemocnica Martin a Univerzitná nemocnica Bratislava.

Ako informovala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Martina Lidinská, ministerka Zuzana Zvolenská minulý týždeň odsúhlasila bez pripomienok návrh zmluvy. “Kompromisný návrh zmluvy medzi univerzitou a nemocnicami vznikol na základe stretnutia riaditeľov oboch univerzitných nemocníc v Bratislave a Martine, ako aj dekanov lekárskych fakúlt v Martine a Bratislave a rektora UK. Ministerka Zvolenská je rada, že sa obe strany vedeli na zmluve po dlhých rokovaniach korektne dohodnúť,” uviedla hovorkyňa.

Autor: ok

Foto: fotolia.com