Najvyššie pohľadávky krajských nemocníc tvoria nezaplatené výkony

ID-100138891Hospodársky výsledok všetkých nemocníc v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja spolu k 30. júnu 2013 predstavoval 959 tisíc eur, čo je oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 545 tisíc eur viac. Výnosy sú vyššie o takmer tri milióny eur a dosiahli za prvých šesť mesiacov tohto roka 27,79 milióna eur. Uvádza sa to v informatívnej správe, ktorou sa bude 9. septembra zaoberať krajské zastupiteľstvo v Žiline. Do pôsobnosti ŽSK patria Kysucká NsP Čadca, Liptovská NsP Liptovský Mikuláš, Hornooravská NsP Trstená, Dolnooravská NsP MUDr. L. N. Jégého Dolný Kubín a tiež Oravská Poliklinika Námestovo.

Ako sa píše v predkladanom dokumente, rozhodujúcim zdrojom príjmu nemocníc sú finančné prostriedky poskytované zdravotnými poisťovňami. Výnosy zo zdravotných poisťovní tvoria 84 percent z celkových výnosov. Ďalšími zdrojmi príjmov sú tržby za nadštandardné služby, úhrady občanov za ambulantné služby a príjmy z prenájmov priestorov. V porovnaní s rovnakým obdobím uplynulého roka zdravotníckym zariadeniam ŽSK narástli náklady o takmer 2,5 milióna eur, pričom najvýznamnejšou zložkou nákladov sú osobné náklady zahŕňajúce mzdové náklady, zákonné zdravotné poistenie a sociálne poistenie. Celkové záväztky nemocníc sú 22, 38 milióna eur, pričom viac ako polovica je po lehote splatnosti.

Najvyššie pohľadávky sú neuhradené finančné prostriedky za zrealizované zdravotnévýkony zo strany zdravotných poisťovní vo výške 7,6 milióna eur (96,5 %), z toho podiel VšZP je 6,356 mil. eur, čo predstavuje 83,67 % z celkových pohľadávok. Keďže nemocnice z finančných prostriedkov, ktoré majú od zdravotných poisťovní, nie sú schopné si zabezpečovať obmenu prístrojového vybavenia, zastupiteľstvo ŽSK odsúhlasilo v úprave rozpočtu na rok 2013 významné investície do nemocníc a Oravskej polikliniky Námestovo. Celková suma predstavuje 1,24 milióna eur. Ďalších 700 tisíc eur schválila vláda na výjazdovom zasadnutí zo štátneho rozpočtu SR pre Kysuckú NsP Čadca na zlepšenie tepelno-technických parametrov budovy a riešenie havarijného stavu technických zariadení.

Ilustračné foto: internet