Nemocnica Zvolen zrušila návštevné hodiny, nie však návštevy

Senioren besuchen Frau im KrankenhausZrušenie návštevných hodín v celej Nemocnici Zvolen neznamená zákaz návštev, skôr naopak. Odteraz môžu návštevy chodiť za svojimi blízkymi kedykoľvek, samozrejme vrámci rešpektovania ostatných pacientov a bezproblémového chodu oddelenia.

„Nie každý pracujúci môže prísť za svojim najbližším do nemocnice v rámci poobedňajších hodín, ktoré boli do teraz striktne vyhradené a v mnohých nemocniciach stále sú. Veríme, že táto novinka prinesie pacientom väčší komfort a pomôže spríjemniť pobyt na nemocničnom lôžku, ktorý je pre každého človeka zásahom do bežného života,“ uviedol riaditeľ nemocnice MUDr. Jozef Botka. Pri hospitalizácii má prítomnosť najbližšej osoby nenahraditeľný vplyv hlavne na psychiku pacienta a môže pomôcť pri jeho uzdravení.

„Vo výnimočných prípadoch dovolíme príbuznému ostať pri pacientovi aj v noci,“ vysvetľuje riaditeľ. Príbuzní chodia na návštevy priamo na izby pacientov, preto musia dodržiavať určité pravidlá. Navštevovať svojich blízkych pri nemocničnom lôžku môžu maximálne dvaja ľudia naraz a musia sa nahlásiť na sesterskej izbe. Samozrejmosťou je ohľaduplnosť voči ostatným pacientom a rešpektovanie inštrukcií personálu.

„Snažíme sa vybudovať dôveru ľudí voči nemocnici predovšetkým ľudským, empatickým prístupom a zrušiť nezmyslené zákazy a nariadenia,“ dodáva MUDr. Botka.

Ako informovala hovorkyňa skupiny Agel, do ktorej nemocnica patrí, Marta Csergeová, v duchu svojho motta Budujeme pre váš región modernú nemocnicu rodinného typu, zvolenská nemocnica rekonštruuje postupne všetky oddelenia. Doteraz zrekonštruovala geriatrické, neurologické, interné a detské oddelenie a momentálne plánuje rekonštrukciu Chirurgického pavilónu. „Našou snahou je dosiahnuť moderné dvojlôžkové izby, kde sa budú pacienti cítiť príjemne, nie sterilne – „nemocnične“. Z tohto dôvodu už teraz majú izby, až na pár výnimiek, dve alebo tri lôžka,“ uzatvára MUDr. Botka.

Autor: ok

Foto: fotolia.com