Nominujte kandidáta na cenu WHO za Slovensko

who-logo1

Do 30. septembra je možné podať podnet k nominácii kandidáta za Slovensko – jednotlivca alebo organizácie, na udelenie Ceny za pokrok v oblasti národného a svetového zdravia. Ocenenie udelí Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) na 67. Svetovom zdravotníckom zhromaždení WHO v roku 2014.

Udeľovanie cien renomovaných medzinárodne pôsobiacich nadácií v oblasti zdravia sa uskutočňuje každoročne ako samostatná ceremónia počas Svetového zdravotníckeho zhromaždenia WHO v máji v Ženeve.

Ako informovalo ministerstvo zdravotníctva SR na svojej internetovej stránke, členské štáty WHO môžu predložiť nominácie kandidatúr na tieto ceny:

Cena Ihsan Dogramaci Foundation, ktorá bude udelená osobe alebo osobám, ktoré preukázali vynikajúce služby v oblasti rodinného zdravia. Cena pozostáva z medaily, certifikátu a finančného obnosu.

Zdravotná cena Sasakawa pre osobu, osoby, inštitúcie, mimovládne organizácie alebo organizácie, ktoré sa vyznamenali inovatívnou činnosťou v oblasti rozvoja zdravia, ako je podpora zdravotných programov alebo významný pokrok v oblasti primárnej zdravotnej starostlivosti. Cena pozostáva zo sošky a finančnej odmeny do 100.000 USD.

Cena zdravotnej nadácie Spojených arabských emirátov pre osoby, inštitúcie mimovládne organizácie alebo organizácie, ktoré výrazne prispeli v oblasti rozvoja zdravia. Cena pozostáva z certifikátu o získaní ceny, plakety alebo sošky od zakladateľa a finančnej odmeny do 40.000 USD.

Pamätná cena za verejné zdravie Dr. LEE Jong-wook je určená pre osoby, inštitúcie, vládne alebo mimovládne organizácie, ktoré výrazne prispeli v oblasti verejného zdravia. Cena pozostáva z plakety od zakladateľa a finančnej odmeny do 100.000 USD.

Informácie o cenách vrátane formulárov žiadostí sú sprístupnené v elektronickej forme na adrese: http://www.who.int/governance/awards

Ilustrácia: internet