Odporúčanie na predpis preskripčne obmedzených liekov bude platiť 12 mesiacov

Doctor

Významnou zmenou pre každodenný život chronického pacienta je predĺženie uvoľnenia predpisu preskripčne obmedzeného lieku zo 6 na 12 mesiacov.

Ako uviedla prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) Monika Palušková, posledné 3 roky vytrvalo žiadala Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) o zrušenie alebo aspoň predĺženie nesystémového a nezmyselného preskripčného obmedzenia liekov. V schválenej novele zákona sa dĺžka odporúčania na predpis preskripčne obmedzených liekov predlžuje z pôvodných 6 na 12 mesiacov.

“MZ SR čiastočne akceptovalo rozumné argumenty. Je to úprava, vďaka ktorej sa bude pacientom aj lekárom o niečo ľahšie dýchať,” povedala Monika Palušková. “Jediným systémovým krokom je však úplné zrušenie tohto nezmyselného byrokratického obmedzenia, pretože nemá obdobu nikde inde v Európe. Zníži sa tak zahltenosti ambulancií, skrátia sa  čakacie doby na vyšetrenie u špecialistov a zefektívni sa diagnostika a liečba pacientov.”

Ako ďalej dodala, zmenu zákona musí nasledovať aj úprava neindikovaných obmedzení na laboratórne vyšetrenia, ktoré si určujú zdravotné poisťovne. “Ako možno rýchlo zistiť správnu diagnózu pacienta, ak jednému lekárovi laboratórium vyšetrí jednoduchý parameter za pár eur a inému nie? Zdravotná poisťovňa tak zaplatí viacnásobne viac, pretože preháňa pacienta od dverí k dverám iba preto, aby bolo možné diagnostiku riadne dokončiť. A čo pacienti na vzdialenom vidieku? Sú to milióny premrhaných eur z verejného zdravotného poistenia, nehovoriac o obťažovaní pacienta a jeho lekára,” dodala Monika Palušková. “Pri žiadosti o laboratórne vyšetrenie obstojí iba jeho indikácia, teda dôvod. Určite to nemôže byť direktíva zdravotnej poisťovne, často vychádzajúca zo starých dát a postupov.”

Novela zákona umožní pacientom využívať aj takzvaný repetitívny recept. Ide o recept, na ktorý si za presne určených podmienok bude môcť pacient vyberať lieky opakovane bez toho, aby musel zakaždým navštíviť ambulanciu lekára. Dôležité budú kontrolné vyšetrenia, avšak odbúra sa množstvo zbytočných návštev iba kvôli predpisu receptu.

Autor: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska

Foto: fotolia.com