Všeobecní lekári: Fantastický víkend plný rozhovorov a vzdelávania

IMG_5062

V dňoch 1.4. – 3.4.2016 sa v hoteli Senec v Senci uskutočnila Akadémia medicínskeho vzdelávania venovaná artériovej hypertenzii. Zúčastnilo sa jej vyše 100 všeobecných lekárov a 12 lektorov. A ako sa všetci zhodne vyjadrili – bol to skvelý víkend plný špičkového vzdelávania aj príjemných rozhovorov.

Artériovej hypertenzii sa toto mimoriadne úspešné podujatie venovalo takpovediac zo všetkých strán. Už v piatok večer sa uskutočnili prezentácie venované odbornému usmerneniu MZ SR, ktoré je zamerané na diagnostiku a liečbu artériovej hypertenzie u dospelých pacientov v ambulantnej praxi. Súčasťou príjemného večera bola aj odľahčená scénka “Pacient klope na dvere”, ktorú moderátorka večera Monika Palušková nazvala aj “Cesta do hlbín našej ambulancie”. Modelová situácia a jej prezentácia nám ukázala, kde robíme chyby, čoho sa máme vyvarovať pri manažmente hypertonika, ale aj tomu, čo zažívame v ambulanciách a ako to prežívame …

Obe víkendové predpoludnia boli venované intenzívnemu vzdelávaniu. Základom práce ambulantného lekára (nielen všeobecného lekára) pri diagnostike a liečbe hypertonika je iniciálne a kontrolné vyšetrenie. A práve ním začali všetky workshopy. Následne sa frekventanti a lektori venovali artériovej hypertenzii z rôznych uhlov pohľadu – z právneho a legislatívneho hľadiska, pri posudzovaní pracovnej spôsobilosti hypertonika na prácu, spôsobilosti na vedenie motorového vozidla, liečbe hypertonika v neodkladnej zdravotnej starostlivosti vrátane resuscitácie, “na mieru šitej liečbe” hypertonika, predoperačnému vyšetreniu hypertonika …

Sobotňajšie popoludnie mohli účastníci Akadémie využiť podľa svojich predstáv o aktívnom oddychu. Niektorí navštívili  neďaleký aquapark, iní sa vybrali na prechádzku, aby si užili prvé jarné slnečné lúče. Mnohí využili príležitosť stretnúť sa a spoločne sa pozhovárať o problémoch, ktoré trápia všetkých všeobecných lekárov bez ohľadu na región, v ktorom pracujú – komunikácia so zdravotnými poisťovňami, LSPP, vzťahy pacient – lekár, preskripcia, kompetencie všeobecných lekárov a ich využitie v praxi. Atmosféra, ktorá sa v toto sobotné popoludnie vytvorila, bola mimoriadne príjemná. Rozhovory, ktoré obohatili všetkých zúčastnených, boli vecné, ale aj plné humoru a osobných skúseností z vedenia vlastnej lekárskej praxe.

Keď sa v nedeľu popoludní frekventanti a lektori lúčili, medzi zúčastnenými vládla perfektná atmosféra pretkaná dobrou náladou a množstvom pozitívnych zážitkov. Na záver ešte niekoľko ohlasov frekventantov:

“Najlepšie vzdelávanie, aké som počas svojej praxe zažila.”

“Som poriadne unavený, ale dozvedel som sa viac, ako na iných seminároch počas celého roka dohromady.”

“Je to skvelé. Čo bude nasledovať a kedy môžem prísť zas?”

“Perfektná akcia, ale mala by byť častejšie. Prišiel by som viackrát za rok. Dáte mi vedieť?”

Na snímke lektorský tím v zložení zľava doprava: Dagmar Kučerová, Marta Ľuptáková, Marek Kučera, Iveta Vaverková, Jana Striško Senčáková, Patrícia Eftimová, Monika Palušková, Danica Bezáková, Jana Zimanová, Henrich Hazucha, Michaela Fajtová, Michal Kovár.

 

Zdroj: Lektorský tím Akadémie medicínskeho vzdelávania

Foto: Boris Gula