VšZP uhrádza všeobecným lekárom stratifikáciu rizika CMP

3riadkove_VsZP_logo

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) si objednáva u všeobecných lekárov stratifikáciu rizika cievnej mozgovej príhody (CMP) u pacientov nad 40 rokov života. Uvedený výkon je už podľa platných zmlúv všeobecným lekárom uhrádzaný nad rámec kapitácie od 1.7.2015 vrátane.

Výkon vykazujú všeobecní lekári pre VšZP pod kódom H0006 v kombinácii s kódom preventívnej prehliadky 160 a diagnózou Z00.0 u pacientov nad 40 rokov. Výška úhrady za výkon je  3,80 €.

V cene výkonu je zahrnuté vyplnenie dotazníka stratifikácie rizika CMP a EKG záznamu s minimálne 10 QRS komplexmi. EKG záznam a jeho popis spoločne s vyplneným dotazníkom Stratifikácie rizika CMP sú súčasťou zdravotnej dokumentácie pacienta.

Lekár môže dotazník vytlačiť zo stránky VšZP  http://www.vszp.sk/files/tlaciva/2015/dotaznik-rizikovych-faktorov-cmp.pdf a vyplnený ho založiť do dokumentácie pacienta alebo si ho môže preniesť do svojho ambulantného počítačového programu vo WORD-e a priložiť ho k textu priamo v dekurze. Ako pre Primárny kontakt potvrdila MUDr. Beáta Havelková, MPH zo VšZP, oba spôsoby evidencie budú lekárovi uznané.

Primárny kontakt pripravil pre lekárov dotazník vo WORD-e, ktorý si možno stiahnuť do počítača v ambulancii tu:

Všeobecná zdravotná poisťovňa – dotazník CMP

Autor: poly

Foto: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.