Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti dospelým pacientom s artériovou hypertenziou

Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo Odborné usmernenie MZ SR na poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti dospelým pacientom s artériovou hypertenziou, ktoré je v platnosti od 29.12.2014.

Kompletný text tohto odborného usmernenia: vestnik-45-60-2014