Minimálny štandard pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore pediatria

Ministerstvo zdravotníctva uverejnilo vo Vestníku MZ SR z 29. novembra 2013 čiastka 27-49 ročník 61 Minimálny štandard pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore pediatria (str. 155-159). Špecializačné štúdium sa skracuje na štyri roky a zároveň sa upravuje aj obsah a rozsah výkonov, ktoré je potrebné absolvovať.

Kompletné znenie dokumentu nájdete v uvedenom čísle Vestníka MZ SR.