Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z.z. z 10. decembra 2008 o prevencii a kontrole prenosných ochorení

Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde

§ 8

Povinné očkovanie osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz

(5) Proti kliešťovému zápalu mozgu sa očkujú zamestnanci virologických laboratórií, v ktorých sa pracuje s vírusom
kliešťového zápalu mozgu.

§ 10

Odporúčané očkovanie osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz

(2) Ak lekár rozhodne o potrebe očkovania proti kliešťovému zápalu mozgu u osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu kliešťového zápalu mozgu, očkovanie sa uskutoční u

a) zamestnancov lesného a vodného hospodárstva vrátane žiakov a študentov lesníckych učilíšť a škôl,

b) poľnohospodárskych zamestnancov,

c) zememeračov,

d) geológov,

e) značkárov turistických chodníkov,

f) zamestnancov horských chát a lanoviek,

g) zamestnancov rekreačných zariadení,

h) príslušníkov Policajného zboru a colníkov,

i) profesionálnych vojakov a vojakov v zálohe povolaných na výkon mimoriadnej služby,

j) zamestnancov, ktorí vykonávajú práce spojené s prevádzkou a údržbou železničných dráh.