Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje postup pri meraní a hodnotení osvetlenia z 20. 10. 2013

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje postup pri meraní a hodnotení osvetlenia z 20.10.2013 (Vestník MZ SR ako je uvedený nižšie, str. 210-249)

Kompletné znenie dokumentu nájdete tu : Vestnik-27-49-2013