Zabezpečenie surveillance pneumokokových invazívnych ochorení v SR

Surveillance pneumokokových invazívnych ochorení v Slovenskej republike

Vestník MZ SR, čiastka 19 – 31, 1. septembra 2011, ročník 59, dokument 27. Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na zabezpečenie surveillance pneumokokových invazívnych ochorení v Slovenskej republike, str. 227 – 233.

12 vestnik_19-31_2011-1