Písomné vyjadrenie lekára o možnosti umiestnenia osoby v cele predbežného zaistenia

Vzor písomného vyjadrenia lekára o možnosti umiestnenia osoby v cele predbežného zaistenia

Predpis č. 123/2013 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor písomného vyjadrenia, či osoba môže byť umiestnená v cele policajného zaistenia z 1. júna 2013

Kompletné znenie dokumentu : http://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-123

Vzor vyjadrenia lekára : http://www.zakonypreludi.sk/file/data/2013c031z123p01.pdf