Zmena a doplnenie vyhlášky …. o prevencii a kontrole prenosných ochorení

Zmena a doplnenie vyhlášky … o prevencii a kontrole prenosných ochorení

 

VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. decembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení vyhlášky č. 273/2010 Z. z. Zbierka zákonov č. 544/2011, čiastka 152, strana 4417.

2011-544_Zmena_Vyhlaaszky_MZ_SR_585-2008