Kongresy a konferencie – Banskobystrický kraj

mapa

Banskobystrický kraj

ZOZNAM ODPORÚČANÝCH ODBORNÝCH PODUJATÍ PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV

Nový pohľad na manažment dyslipidémie v každodennej praxi, Banská Bystrica, hotel Lux, 9.3.2016