Doctor With Patient Getting Mammogram X-ray Test

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 35414/2009-OZS pre včasnú diagnostiku a liečbu nádorových ochorení prsníka

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 35414/2009-OZS pre včasnú diagnostiku a liečbu nádorových ochorení prsníka v znení Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. S05006/2012-OZS zo dňa 2.12.2013

čítať viac »

Miesto nákazy. Karanténa. Izolácia. Vylučovanie choroboplodných zárodkov.

Vyhláška MZ SR z 10. decembra 2008 o prevencii a kontrole prenosných ochorení. Zisťovanie odolnosti populácie proti prenosnýcm ochoreniam. Laboratórne určovanie pôvodcu prenosného ochorenia. Epidemiologické vyšetrovanie a opatrenia v ohnisku nákazy. Karanténne opatrenia. Izolácia. Osoby vylučujúce choroboplodné zárodky. Dezinfekcia a deratizácia. Epidemiologicky závažná činnosť. Hlásenie mimoriadnych epidemiologických situácií. §15 – 22

čítať viac »

Kolorektálny karcinóm

                               Zákon č. 577/2004 Z.z. príloha č. 2 v znení neskorších predpisov (novela zákona v r. 2013) Preventívna gastroenterologická prehliadka…

čítať viac »