Štandardizácia diagnostiky infekcie Helicobacter pylori

Predmet. Štandardný diagnostický postup pri infekcii Helicobacter pylori. Štandardný liečebný postup pri infekcii Helicobacter pylori. Postup dispenzarizácie pacientov pri infekcii Helicobacter pylori. Indikácie liečby pri infekcii Helicobacter pylori. Postup pri preventívnom vyšetrení infekcie Helicobacter pylori. Štandardný diagnostický postup a štandardný liečebný postup pri rezistencii na liečbu Helicobacter pylori. Strana 2 – 20

čítať viac »

Náplň lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci

Účel. Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci. Vyšetrenia v lekárskych preventívnych prehliadkach vo vzťahu k práci. Náplne lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. Zoznam vybraných faktorov práce a pracovného prostredia. Náplne lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci osôb exponovaných vybraným chemickým, fyzikálnym a biologickým faktorom. Náplne lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu u osôb, ktoré vykonávajú vybrané práce, pri ktorých zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžadujú osobitné predpisy. Strana 2 – 6

čítať viac »