Darcovstvo orgánov

Zákon č. 313/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony

čítať viac »

Diagnostika a liečba chronickej bolesti

Predmet. Chronická bolesť. Klasifikácia chronickej bolesti (CHB). Diagnostika CHB. Liečba CHB. Framakologická liečba CHB. Liečba CHB neopioidnými analgetikami. Liečba CHB opioidnými analgetikami. Liečba CHB koanalgetikami a adjuvantnými liekmi. Nefarmakologické postupy. Invazívne techniky v liečbe CHB. Neuromodulačné postupy. Materiálno-technické vybavenie a personálne zabezpečenie zdravotníckych zariadení zabezpečujúcich liečbu CHB. Strana 5 – 13

čítať viac »