Diagnostika a liečba chronickej bolesti

Diagnostika a liečba chronickej bolesti

Vestník MZ SR z 29. júna 2012, čiastka 17 – 19, ročník 60, dokument 23. Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o diagnostike a liečbe chronickej bolesti, str. 125 – 142.

vestnik2012-17-19