Zabezpečenie surveillance pertussis v SR

Zabezpečenie surveillance pertussis v SR

Vestník MZ SR zo dňa 22. februára 2013, čiastka 1 – 3, ročník 61, dokument 1. Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na zabezpečenie surveillance

pertussis v Slovenskej republike, str. 2 – 10.

vestnik-1-3-2013-1