Riešenie inkontinencie moču

Predmet. Inkontinencia moču. Diagnostika inkontinencie moču. Liečba inkontinencie moču. Odborná spôsobilosť zdravotníckych pracovníkov a zdravotnícke zariadenia. Materiálno-technické vybavenie pracovísk. Strana 11 – 14

čítať viac »