Štandardizácia mikrobiologickej diagnostiky Lymskej boreliózy

Štandardizácia mikrobiologickej diagnostiky Lymskej boreliózy

Vestník MZ SR 2009, Čiastka 26-28, dňa 8. júla 2009, strana 201, dokument 32.
Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
o štandardizácii mikrobiologickej diagnostiky Lymskej boreliózy

8 vestnik_26_28 2009