Štandardizácia diagnostiky infekcie Helicobacter pylori

Štandardizácia diagnostiky a liečby infekcie Helicobacter pylori

Vestník MZ SR, čiastka 1-3, dňa 19. februára 2010,  ročník 58, dokument 1. Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o štandardizácii diagnostiky infekcie Helicobacter pylori a o štandardizácii liečebných postupov, dispenzarizácii a preventívnych vyšetreniach pacientov s infekciou Helicobacter pylori.

10 vestnik_1-3_2010