Kolorektálny karcinóm

                               Zákon č. 577/2004 Z.z. príloha č. 2 v znení neskorších predpisov (novela zákona v r. 2013)

Preventívna gastroenterologická prehliadka

 

Preventívna prehliadka konečníka a hrubého čreva kolonoskopom

Obsah

preventívna prehliadka konečníka a hrubého čreva kolonoskopom spočíva vo vykonaní kolonoskopického vyšetrenia od análneho otvoru po cékum. Vyšetrenie je zamerané na vyhľadávanie polypov a včasných štádií rakoviny hrubého čreva a konečníka. Pri zistení nádoru alebo polypu sa z jeho povrchu odoberá vzorka tkaniva, ktorá sa odosiela na histologické vyšetrenie. V priebehu toho istého vyšetrenia sa vykonáva odstránenie polypu. Získaný polyp sa odosiela na histologické vyšetrenie.

Vykonáva

lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gastroenterológia alebo lekár s certifikátom v certifikačnej pracovnej činnosti – diagnostická a intervenčná kolonoskopia

Okruh poistencov

poistenci vo veku nad 50 rokov; u poistencov so zvýšeným rizikom ochorenia na rakovinu hrubého čreva a konečníka sa preventívna kolonoskopická prehliadka konečníka a hrubého čreva vykonáva bez vekového obmedzenia

Periodicita

raz za desať rokov; pri negativite prvej preventívnej kolonoskopickej prehliadky konečníka a hrubého čreva u poistencov so zvýšeným rizikom ochorenia na rakovinu hrubého čreva a konečníka sa vykonáva ďalšia preventívna kolonoskopická prehliadka konečníka a hrubého čreva v periodicite raz za päť rokov

Zoznam výkonov

 

Názov výkonu

Indikačné obmedzenie

 

kolonoskopické vyšetrenie od análneho otvoru po cékum

 

 

odber vzorky tkaniva pri zistení nádoru alebo polypu

 

 

endoskopické odstránenie polypu

 

 

odoslanie biologického materiálu na histologické vyšetrenie“.

 

Skríning rakoviny konečníka a hrubého čreva

Obsah

Skríning rakoviny konečníka a hrubého čreva je zameraný na aktívne a organizované vyhľadávanie rakoviny konečníka a hrubého čreva. Skríning vyhodnocuje Referenčné skríningové centrum.

Vykonáva

lekár so špecializáciou v špecializovanom odbore všeobecné lekárstvo – štandardizovaný test na okultné krvácanie a lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gastroenterológia, chirurgia alebo vnútorné lekárstvo a s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia – primárna skríningová kolonoskopia pri pozitívnom štandardizovanom teste na okultné krvácanie.

Okruh
poistencov

muži a ženy vo veku nad 50 rokov

Periodicita

Štandardizovaný test na okultné krvácanie jedenkrát za dva roky vo veku nad 50 rokov, primárna skríningová kolonoskopia pri pozitívnom štandardizovanom teste na okultné krvácanie.