Diabetikov je z roka na rok viac

ID-100166060

Na svete je viac ako 371 miliónov diabetikov. Podľa medzinárodnej diabetologickej federácie (IDF) ich počet je na vzostupe v každej krajine. Podľa štatistík z vlaňajšieho roku bolo v diabetologických ambulanciách na Slovensku evidovaných 342 124 diabetikov (z toho 159 077 mužov a 183 047 žien). V porovnaní s rokom 2011 počet cukrovkárov narástol približne o 5 500 osôb. Podiel sledovaných diabetikov v slovenskej populácii tvoril 6 323 diabetikov na 100 000 obyvateľov, čiže 6,3 % populácie. Z dlhodobého hľadiska počet diabetikov u nás, podobne ako v iných krajinách, stále rastie. V porovnaní s rokom 2003 predstavuje nárast počtu liečených diabetikov viac ako 60 000 osôb, čo je nárast o 17,6 % za posledných 10 rokov. Novodiagnostikovaných cukrovkárov bolo v roku 2012 celkovo 25 160. Najviac diabetikov evidovali zdravotnícke zariadenia v Košickom kraji (celkovo 52 647 osôb), najmenej zariadenia v Žilinskom kraji (32 847 osôb).

Medzi krajiny, v ktorých je výskyt diabetu najvyšší, patrí Čína (92,3 mil. diabetikov), India (63 mil.) a USA (24,3 mil.). Polovica ľudí, ktorá tomuto ochoreniu podľahne, sú ľudia vo veku nižšom ako 60 rokov. V roku 2012 vo svete zomrelo na diabetes 4,8 milióna ľudí.

Ako informoval hovorca Peter Bubla, Národné centrum zdravotníckych informácií práve vydáva pravidelnú publikáciu, ktorá prezentuje štatistické údaje o chorých na diabetes mellitus sledovaných a liečených v diabetologických ambulanciách SR. Okrem iného ponúka aj prehľad o počte sledovaných diabetikov od roku 1980.

Podrobnejšie na: http://www.nczisk.sk/Documents/publikacie/2012/zs1311.pdf

Ilustračné foto: internet

 

Tabuľka 1: Európske štatistické porovnanie podľa krajín (2012)

Krajina Počet prípadov DM (20-79 rokov) v tisícoch Úmrtia (20-79 rokov) zapríčinených DM Nediagnostikované prípady DM (20-79 rokov) v tisícoch
Nemecko 5.248,75 45,222 2.181,91
Taliansko 3.903,06 28,354 1.622,50
Francúzsko 3.492, 99 24,126 1.452,03
Spojené kráľovstvo UK 3.335,75 27,169 1.386,67
Španielsko 3.249,48 21,763 1.350,81
Holandsko 993,92 7,821 413,17
Grécko 638,77 5,266 265,54
Rakúsko 629,99 4,736 261,88
Česká republika 605,92 6,427 251,88
Maďarsko 578,13 7,483 240,33
Bulharsko 530,54 8,167 190,33
Švajčiarsko 465,87 2,637 193,66
Fínsko 344,45 2,806 143,19
Dánsko 302,74 2,781 125,85
Slovensko 279,54 3,188 116,20
Litva 236,24 3,263 84,75
Nórsko 223,23 1,406 92,80
Estónsko 92,05 1,285 38,26
Luxembursko 21,49 163 8,93

Zdroj: Medzinárodná diabetologická federácia, 2012 (http://www.idf.org/sites/default/files/5E_IDFAtlasPoster_2012_EN.pdf)

Tabuľka 2: Štatistické porovnania podľa regiónov (2012)

Región Prevalencia DM (%) Počet prípadov DM (milióny) Nediagnostikované prípady DM (%)
Stredný východ a severná Afrika 10,9 34 52,9
Severná Amerika a Karibik 10,5 38 29,2
Južná a stredná Amerika 9,2 26 45,5
Juhovýchodná Ázia 8,7 70 51,1
Západný Pacifik 8,0 132 57,9
Európa 6,7 55 38,6
Afrika 4,3 15 81,2

Zdroj: Medzinárodná diabetologická federácia, 2012 (http://www.idf.org/sites/default/files/5E_IDFAtlasPoster_2012_EN.pdf)