Kongresy a konferencie – Košický kraj

mapa

Košický kraj

                                  ZOZNAM ODPORÚČANÝCH ODBORNÝCH PODUJATÍ  PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV

Nový pohľad na manažment dyslipidémie v každodennej praxi, Košice, Double Tree by Hilton, 10.3.2016