Kongresy a konferencie – Žilinský kraj

 

.mapa

Žilinský kraj

ZOZNAM ODPORÚČANÝCH ODBORNÝCH PODUJATÍ PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV

Kongres Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska, hotel Holiday Inn, 12.5.-14.5.2016