Vodičské preukazy – minimálna orientačná úroveň fyzických a duševných schopností na vedenie motorového vozidla

VHODNÉ PREŠTUDOVAŤ PRÍLOHU Č. 1 NA ORIENTAČNÉ URČENIE ZÁKLADNÝCH SOMATICKÝCH A PSYCHICKÝCH KONTRAINDIKÁCIÍ ZDRAVOTNEJ SPOSOBILOSTI VODIČOV
Predpis č. 111/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 164/1997 Z. z. o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla – zrušená 1.2.2007

čítať viac »