Dovolenky a prázdniny výrazne znížili chorobnosť na Slovensku

baby and doctor pediatrician. doctor listens to the heart with sAž o takmer 62 percent poklesol na Slovensku v 52. kalendárnom týždni počet chorých na akútne respiračné ochorenia (ARO). 39% lekárov pre deti a dorast a 31 % všeobecných lekárov pre dospelých nahlásilo 12 651 chorých, čo je chorobnosť 692,6/100 000 osôb. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Trenčianskom kraji, najnižšiu v Bratislavskom. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí s chorobnosťou 2369,9/100 000. Ochorenie sprevádzali komplikácie u 311 ľudí. Najčastejšie išlo o sinusitídy (151), otitídy (115) a pneumónie (45).

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) v 52. kalendárnom týždni nahlásili lekári 832 ochorení (chorobnosť 45,5/100 000), čo je 6,5 % z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 6 – 14 ročných (125,2/100 000).

Podľa informácií Úradu verejného zdravotníctva SR vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v uplynulom týždni vyšetrili 10 nazopharyngeálnych výterov a 27 dvojíc sér. Z vyšetrených vzoriek bola jedna vzorka pozitívna na adenovírus a jedna na RS vírus.

Prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia (SARI) v uplynulom týždni nezaznamenali ani jeden. Od začiatku chrípkovej sezóny 2013/2014 bolo hlásených osem prípadov SARI, úmrtie hlásené nebolo.

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2012/2013 a 2013/2014

graf1

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2013/2014

graf2

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2013/2014

 graf3

Autor: ok

Foto: fotolia

Grafy: ÚVZ SR