Odstráň obezitu!

kampan_obezita

Svetový deň výživy si každý rok pripomíname 16. októbra. V rámci tohto dňa Úrad verejného zdravotníctva SR a jeho príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR pripravili kampaň pre verejnosť  ,,Odstráň obezitu!“

Ako na svojej internetovej stránke uvádza Úrad verejného zdravotníctva SR, cieľom kampane je zamerať sa na prevenciu nadváhy a obezity populácie, zvýšenie celoslovenského povedomia o rozsahu, o povahe zdravotných problémov spôsobených nadváhou  a obezitou a o zvýšenie celoslovenského povedomia o vhodnej výžive a pohybovej aktivite ako prevencií nadváhy a obezity.

Obezitou a nadváhou trpí na Slovensku 13 – 15% detí vo veku od 11 do 15 rokov; nadváhou 20% vo vekovej kategórií od 18 do 24 rokov; obezitou 41,74% ľudí od 55 do 64 rokov; v skupine od 18 do 64 rokov trpí obezitou 25,6%  a  36,2% nadváhou.

“Ak máte nadhmotnosť alebo obezitu so zámerom zníženia a stabilizácie redukovanej oblasti, alebo aj keď máte normálnu hmotnosť so zámerom podpory zdravia a prevencie rozvoja nadhmotnosti a obezity; zapojte sa do kampane navštívte poradne zdravia. Pracovníci z odborov podpory zdravia z regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR a poradcovia z Cambridge Diet, Vám bezplatne zmerajú krvný tlak, cholesterol, určia BMI hodnoty, poskytnú poradenstvo v oblasti vhodnej výživy a pohybovej aktivity,” uvádza sa v správe.

Viac o kampani sa dočítate na www.uvzsr.sk

Zdroj: www.uvzsr.sk