Takmer 9 miliónov biochemických vyšetrení urobili laboratóriá v pohotovosti

tubesTri ambulancie a 183 laboratórií klinickej biochémie fungovalo na Slovensku v roku 2012. Ambulancie v Bratislave, Nitre a Prešove navštívilo 556 pacientov, pričom sledovaných v nich bolo 105 osôb. V ambulanciách urobili 498 konziliárnych vyšetrení a 199 odberov. V laboratóriách klinickej biochémie na celom Slovensku vykonali spolu 71 593 340 rutinných biochemických vyšetrení, vyše 17 miliónov statimových a takmer 9 miliónov biochemických vyšetrení v pohotovosti. Uvádza to ďalšia z pravidelných publikácií s názvom Činnosť spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v SR 2012, ktorú v týchto dňoch vydalo Národné centrum zdravotníckych informácií.

Podiel biochemických vyšetrení v laboratóriách klinickej biochémie sa pohyboval okolo 80 až 90%, kontrolných vyšetrení bolo približne 5% a zvyšok tvorili ostatné vyšetrenia ako štandardy, blanky a opakované vyšetrenia.

V publikácii nájdete údaje o:

 • počte a štruktúre vyšetrení v laboratóriách klinickej biochémie,
 • počte dispenzarizovaných, zomretých osôb v hematologických ambulanciách podľa diagnóz MKCH-10,
 • počte konziliárnych vyšetrení ambulantných a hospitalizovaných pacientov v hematologických ambulanciách,
 • štruktúre laboratórnych vyšetrení na hematologicko-transfúziologických pracoviskách,
 • počte darcov krvi (evidovaných, pravidelných, prvodarcov) na hematologicko–transfúziologických pracoviskách,
 • výrobe, nákupe, predaji, presune transfúznych liekov a ich expedícii,
 • štruktúre vyšetrení v ambulanciách fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie,
 • výkonoch realizovaných na fyziatricko-rehabilitačných pracoviskách,
 • počte liečených pacientov podľa diagnóz MKCH-10 na fyziatricko-rehabilitačných pracoviskách,
 • počte a druhoch poskytnutých ortopedicko-protetických pomôcok,
 • činnosti rádiológie podľa typu rádiologických vyšetrení a prístrojovom vybavení pre ambulantných i hospitalizovaných pacientov,
 • druhoch vyšetrenia humorálnej a  celulárnej imunity zo vzoriek biologického materiálu v laboratóriách klinickej imunológie a alergiológie,
 • vyšetreniach materiálov týkajúcich sa vedecko-výskumnej činnosti v oblasti histochémie a imunohistochémie v odbore patologickej anatómie.

Celú publikáciu prinášame so súhlasom NCZI tu: Činnosť spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v SR 2012

Autor: ok

Foto: Fotolia