Úmrtnosť na maláriu vo svete poklesla o 45 percent

Blutentnahme für MalariatestCelkove 3,3 milióna ľudských životov sa podarilo zachrániť od roku 2000 vďaka globálnemu úsiliu a boju s maláriou. Počet obetí tohto ochorenia klesol vo svete o 45 percent a v Afrike až o 49 percent. Informuje o tom Svetová zdravotnícka organizácia v správe o boji s maláriou za rok 2013.

Vďaka zvýšenej politickej angažovanosti krajín aj financovaniu sa chorobnosť na maláriu znížila o 29 % na celom svete a o 31 % v Afrike. Najväčší podiel spomedzi zachránených ľudských životov v rokoch 2000 až 2012 pripadá na desať krajín najviac ohrozených maláriou a tiež na deti vo veku do piatich rokov, ktoré sú najviac vystavené riziku ochorenia. Podľa odhadov sa úmrtnosť detí na maláriu v Afrike v spomínanom období znížila až o 54%.

Jedna z najväčších tragédií 21. storočia

“Tento pozoruhodný pokrok však nie je dôvodom na spokojnosť – absolútny počet prípadov ochorenia na maláriu a úmrtí na ňu sa neznižuje tak rýchlo, ako by bolo možné,“ povedala Dr. Margaret Chan, generálna riaditeľka WHO. „Skutočnosť, že toľko ľudí sa nakazí a zomrie v dôsledku uštipnutia komárom, je jednou z najväčších tragédií 21. storočia.”

Odhaduje sa, že v roku 2012 ochorelo 207 miliónov ľudí na maláriu (interval odhadu sa pohybuje od 135 po 287 miliónov), čo priviedlo až k takmer 627 tisícom úmrtí na maláriu (interval odhadu od 473 000 – 789 000). Podľa odhadov 3,4 miliardy ľudí je naďalej vystavených riziku ochorenia na maláriu, najmä v Afrike a juhovýchodnej Ázii. Asi 80% prípadov malárie pripadá na Afriku.

Do ideálu v prevencii a liečbe je ešte ďaleko

Pokles výskytu malárie bol zaznamenaný po enormnom úsilí v oblasti prevencie v rokoch 2005 – 2010. Nová správa SZO hovorí, že opatrenia sa spomalili v priebehu dvoch po sebe idúcich rokov v dôsledku nedostupnosti sietí proti komárom ošetrených insekticídmi. Hlavným dôvodom je nedostatok finančných prostriedkov.

V subsaharskej Afrike podiel populácie, ktorá má prístup k insekticídmi ošetreným moskytieram v roku 2013, zostal hlboko pod úrovňou 50%. V roku 2012 bolo do krajín s endemickým výskytom malárie dodaných len 70 miliónov nových sietí proti komárom, pričom pre ochranu všetkých ľudí vystavených riziku ochorenia treba každoročne 150 miliónov sietí. Napriek tomu v roku 2013 bolo dodaných do regiónu asi 136 miliónov sietí a údaje o výrobe pre dodávky v roku 2014 sú ešte povzbudivejšie (približne 200 miliónov), čo odráža reálnu možnosť zvrátiť situáciu.

V oblasti diagnostických testov na maláriu pokles nebol pozorovaný. V rokoch 2010 – 2012 sa podiel ľudí s podozrením na maláriu, testovaných vo verejnom sektore zvýšil zo 44 na 64% v celosvetovom meradle. Dodávky kúr artemisininovej kombinovanej terapie, ktorú odporúča SZO, do postihnutých krajín sa zvýšili zo 76 miliónov v roku 2006 na 331 miliónov v roku 2012. Napriek tomuto pokroku milióny ľudí stále nemajú prístup k diagnostike a liečbe v garantovanej kvalite, najmä v krajinách s nízkou úrovňou zdravotníctva.

Autor: ok

Foto: Fotolia