Ako sa dajú obísť prijímačky na vysokú školu? Porovnávacími skúškami

Fakulty najčastejšie vyžadujú test všeobecných študijných predpokladov. Pripravuje ho externá spoločnosť, ktorá nie je závislá od vysokých škôl

Foto: FOTOLIA

Do národných porovnávacích skúšok českej spoločnosti Scio sa zapájajú už aj slovenské školy. Celkovo výsledky takýchto skúšok využíva pri hodnotení uchádzačov 45 českých a 20 slovenských fakúlt.

Na Slovensku porovnávacie skúšky vyžadujú niektoré odbory Univerzity Mateja Bela, Slovenskej technickej univerzity, Univerzity Komenského, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Prešovskej či Žilinskej univerzity alebo Univerzity Pavla Jozefa Šafárika.

Niekde tvoria časť z celkového hodnotenia, inde ako napríklad v prípade Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a sv. Metoda Trnava prijímajú na štúdium len na základe výsledkov z porovnávacieho testovania. V tomto roku sa k 17 fakultám pridali ďalšie tri, ktoré dávajú študentom pri prijatí na štúdium aj alternatívu vykonania testov.

V Českej republike podľa skúšok prijíma napríklad Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, Fakulta sociálních studií v Brne, tento rok sa k nim pridala aj Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovej v Hradci Králové.

Viacero druhov testov

V rámci národných porovnávacích skúšok je viac druhov testov. Študenti neskladajú prijímacie skúšky organizované fakultou, ale stačí im absolvovať iba jeden test a môžu byť prijatí na viac fakúlt naraz.

Skúšky sa konajú v šiestich termínoch v niekoľkých mestách na Slovensku tak, aby uchádzači nemuseli za skúškami cestovať a ušetrili tým svoj čas aj peniaze. Prebiehajú formou písomného testu. Uchádzač sa musí prihlásiť sám (on-line), spoločnosť Scio potom väčšine fakúlt automaticky posiela najlepší dosiahnutý výsledok.

Výsledok jednej skúšky sa dá uplatniť na všetky fakulty, ktoré na daný predmet prihliadajú. „Väčšina fakúlt využíva výsledky testu Všeobecných študijných predpokladov,“ povedala Leona Vyvialová zo spoločnosti Scio.

V minulom školskom roku aspoň jednu zo skúšok vykonalo na Slovensku a v Česku 22 340 študentov.

Úspešnosť je v percentile

Poradie úspešnosti účastníka sa udáva v percentile od 0 do 10. Na základe dosiahnutého percentilu sa zostavuje poradie účastníka skúšky medzi ostatnými.

Príklad: Ak študent dosiahol percentil 80, znamená to, že predstihol 79 percent ostatných zúčastnených, a 20 percent z nich bolo naopak lepších. Práve tento údaj je pre vysoké školy rozhodujúci.

Percentil potrebný na prijatie sa líši z fakulty na fakultu. Rozdielnosť môže byť daná počtom prihlásených a prijatých.

Koľko zaplatíte za skúšku

Uchádzači si môžu zvoliť rôzne varianty skúšok. Výsledky všetkých sú zhodné, môžu si však vybrať z doplnkových služieb.

Najväčšej obľube sa tešia analýza výsledkov, kde sa uchádzač dozvie, aké má šance na prijatie na vybranú fakultu. Pre zábudlivých študentov je pripravený takzvaný SMS asistent. Uchádzač dostáva informácie formou SMS s upozornením, že napríklad už zajtra má prísť na skúšku.

Semafor výsledkov umožní nedočkavým študentom prístup do testu už v deň konania NPS, čo znamená, že študent si ihneď po príchode domov zo skúšky môže test prejsť znovu a zistiť tak nielen to, aké má skóre, ale aj poučiť sa z chýb, ktoré urobil.

Mini – Skúška a krátky rozbor výsledku – 16 eur (425 Kč)

Štandard - Skúška, analýza výsledku, semafor – 19 eur (510 Kč)

Komplet - Skúška, analýza, semafor, informácie SMS a tlačený certifikát – 28 eur (780 Kč)     Zdroj: SCIO

Zdroj: sme.sk

Foto: sme.sk, fotolia.com