Bezplatná antikoncepcia? Na Slovensku je stále tabu

3-271931c94150a89205fc53e3163cd522285b4ba0

Rada pred niekoľkými dňami adresovala Slovensku takmer 150 odporúčaní. Okrem iných aj rozšíriť dostupnosť modernej antikoncepcie pre všetky ženy. Znamenalo by to, že by ju čiastočne alebo úplne hradili zdravotné poisťovne. Dnes si tabletky ženy kupujú za plné ceny. Antikoncepcia hradená z verejných zdrojov nie je v Európskej únii výnimočná, z 28 krajín ju poisťovne platia v 18.

Podľa mimovládnych organizácií sú odporúčania rady pre štát záväzné. Ministerstvo zahraničných vecí to však vidí inak. „Všetky pripomienky sme akceptovali. Sú však bez právnej záväznosti,“ reagoval hovorca rezortu zahraničných vecí Boris Gandel.

Jana Debrecéniová zo združenia Občan, demokracia, spravodlivosť nesúhlasí a trvá na tom, že štát musí zabezpečiť prístup k antikoncepcii. „Táto povinnosť vyplýva z medzinárodných dohovorov OSN, ktoré sú pre Slovensko záväzné a ktoré majú prednosť pred našimi zákonmi. Ak má štát zákon, ktorý úhradu antikoncepcie z verejného zdravotného poistenia zakazuje, dopúšťa sa porušení ľudských práv žien,“ tvrdí Debrecéniová.

Ministerstvo zdravotníctva nad uhrádzaním antikoncepcie z verejných peňazí ani neuvažuje. Podľa neho to nie je aktuálne. „Lieky, ktoré bránia počatiu, nie sú zaradené do zoznamu úradne určených cien ani do zoznamu kategorizovaných liekov. Počatie a tehotenstvo je prirodzený stav, ktorý nemožno označiť za chorobný,“ vysvetlila hovorkyňa rezortu zdravotníctva Martina Šoltésová. Antikoncepcia je hradená len v prípade, ak môže zabrániť vážnym zdravotným komplikáciám. Inak si ju žena platí sama.

Čo vlastne znamenajú odporúčania Rady OSN pre ľudské práva? Bude štát povinný zabezpečiť úhradu antikoncepcie z verejných peňazí? Advokát hovorí, že ide skôr o morálny záväzok ako o povinnosť. „Štát nie je formálno-právne viazaný obsahom týchto odporúčaní. Mali by byť skôr určitou formou povzbudenia a motivácie, aby dotknuté štáty dosahovali zlepšenia a pokrok pri ochrane ľudských práv v praxi,“ hovorí Martin Baláž, advokát, ktorý sa špecializuje aj na medzinárodné právo.

Na otázku, či by na antikoncepciu našli peniaze, sa tri zdravotné poisťovne vyjadrovať nechceli. Všetky opakovali, že postupujú podľa platnej legislatívy. „Musíme rešpektovať zákon. Ten definuje, ktoré lieky sú uhrádzané z verejného zdravotného poistenia. Preto sa k otázke nemôžeme vyjadriť,“ reagovala PR špecialistka Dôvery Monika Šimunová.

Podľa odhadov užíva antikoncepciu 14 až 20 percent Sloveniek v reprodukčnom veku, čo je 200– až 300-tisíc. Národné centrum zdravotníckych informácií uvádza, že hormonálnu antikoncepciu bralo v roku 2012 takmer 250-tisíc žien a vnútromaternicovú asi 50-tisíc. Zaujímavosťou je, že počet žien, ktoré sa takto chránia, od roku 2007 plynule klesá. Ide až o 100-tisícový prepad v priebehu piatich rokov.

Zdroj: pravda.sk

Foto: pravda.sk