Dlh nemocníc: 330 mil. € ku koncu roka

ID-10053938Ministerstvo financií zverejnilo odhad hrubého dlhu verejnej správy k 31. 12. 2013. Celkový hrubý dlh by mal ku koncu roka dosiahnuť 39,6 mld. €, čo zodpovedá 54,3 % HDP.

Súčasťou hrubého dlhu je aj dlh nemocníc. Ten podľa technického odhadu MF SR vzrastie v roku 2013 o 100 mil. € a dosiahne 330 mil. €. Tento odhad je v súlade s odhadom HPI z mája 2013. Zverejnil to vo svojom článku Peter Pažitný na internetovej stránke www.hpi.sk.

Ako ďalej konštatuje, skúsenosť z predchádzajúcich rokov ukazuje, že ak dlh prekročí hranicu 300 mil. € je nevyhnutné oddlženie nemocníc. Štátny rozpočet však pre roky 2014-16 so žiadnymi zdrojmi na oddlženie nemocníc nepočíta.

Tabuľka 1: Hrubý dlh verejnej správy (maastrichtský, mil. eur)

k 31.12.2012 k 31.12.2013
Štátny dlh (bez EFSF a ostatných subjektov Štátnej pokladnice)

34 349

36 283

Vklady subjektov mimo verejnej správy v Štátnej pokladnici

93

93

EFSF

1 494

1 922

Záväzky nemocníc

230

330

Ostatné subjekty verejnej správy

1 078

971

Hrubý dlh verejnej správy
– podiel na HDP

37 245
52,1 %

39 600
54,3 %

Zdroj: MF SR

Poznámka: MF SR chápe pod dlhom nemocníc výšku ich záväzkov po lehote splatnosti. Ide o technický odhad, ktorý bude spresnený na začiatku roka 2014.

Autor/ Prevzaté z http://www.hpi.sk/hpi/sk/view/10483/dlh-nemocnic-330-mil-ku-koncu-roka.html

Ilustračné foto: internet