Európska komisia upozorňuje na nedodržiavanie bezpečnosti pri práci

Európska komisia upozorňuje na nedodržiavanie bezpečnosti pri práci Pracovná zdravotná služba pre nízkorizikové skupiny zamestnancov slúži najmä na prevenciu chorôb zo zamestnania a pracovných úrazov.

Čítať viac »
Zdroj: TASR na www.teraz.sk