Keď “koncepcia na papieri”predĺžuje utrpenie najzraniteľnejších a tlak na verejné financie

3-fecb375fc36379c64551f962a9eb8760284fdc84

Tento týždeň som sa zúčastnila, ako členka pracovnej skupiny pre dlhodobú starostlivosť, stretnutia na Ministerstve zdravotníctva.

Predostrela som svoje návrhy na riešenie novej koncepcie sociálno-zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike. Základný message bol predostrieť podnety na riešenie starostlivosti o ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím a ľudí nad 62 rokov. Systém, ktorý funguje dnes je trvalo neudržateľný. Je potrebné postaviť sa aj skutočnosti, že počas najbližších 10 rokov nám pribudne veľké množstvo seniorov, ktorí spravidla skôr či neskôr budú potrebovať dlhodobú starostlivosť. Z pohľadu zdravotníckych pracovníkov padla požiadavka , aby sa zjednotil systém posudzovania odkázanosti človeka z rezortu ministerstva práce. Ich zástupcovia, ktorí boli účastníkmi na tejto pracovnej skupine nevidia reálne, aby sa posudzovanie zjednotilo. Pre nás všetkých to znamená:

  • koncepcia dlhodobej starostlivosti sa nebude počas tejto vlády koncepčne meniť,
  • každým rokom sa z toho stane „časovaná bomba“.

Ak by sa to zavádzalo počas tejto Vlády boli by sme o 4 roky „inde“. Pripomínam, že oba rezorty vedú nominanti strany Smer-SD. Predpoklad je, že by sa nemuseli s touto problematikou „naťahovať„ s koaličnými partnermi.

Problém nastane vo verejných financiách. Sociálna pomoc sa stane druhou najväčšou položkou verejných financií. Počet akútnej zdravotnej starostlivosti chronických pacientov bez uskutočnenia zmien zaťaží rozpočet na zdravotnú starostlivosť.Vzhľadom k tomu je potrebné, zmeniť efektívnosť vynakladania s finančnými prostriedkami cez zavádzanie koncepčných riešení do existujúcej reality dlhodobej starostlivosti.

Neefektívnosť a nekonanie v systéme dlhodobej starostlivosti v oblasti zdravotníctva,bude mať  za  následok predraženú akútnu zdravotnú starostlivosť. Obávam sa, že dlhodobé lôžka, ktoré si naplánovala vláda, systém akútnej starostlivosti nevylepšia.Financovanie dlhodobých lôžok bude súčasťou celého rozpočtu nemocníc, to znamená že z ich financií sa zabezpečí chod aj iných oddelení, čo pomôže samotným nemocniciam. Avšak v dlhodobom výhľade z pohľadu efektivity to krajine nepomôže. Môže sa stať, že tento krok nám starostlivosť predraží a efektivita sa nedostaví.

Mechanizmus v poskytovaní starostlivosti v zariadeniach soc. služieb je na kolenách.Nepreplácanie zdravotných úkonoch v týchto typoch soc. služieb prináša výsledky:

  • destabilizácia klienta a jeho častý presun do nemocnice a spať do zariadenia,
  • predčasné umieranie ľudí s chronickou diagnózou,
  • kolaps rodín, ktoré sa starajú o blízkeho člena rodiny v domácom prostredí.

Ministerstvo práce a sociálnych vecí a ministerstvo zdravotníctva musí začať zavádzať novú koncepciu dlhodobej starostlivosti do života. Nestačí posledných 10 rokov písať koncepcie, ktoré zapadnú prachom. Nakoniec to skončí ako s energiami. Nikto viac menej nič nevedel. Politici sa obviňujú kto o tom menej vedel. Snáď by bolo na mieste opýtať sa, čo robili, keď ten stav bol na úrovni nejakej „koncepcie„ako to je teraz v dlhodobej starostlivosti.

Autor: Soňa Gaborčáková

Zdroj: sme.sk

Foto: sme.sk