Konferencia mladých vedcov 2014 podporuje začínajúcich odborníkov

OZ Preveda

V dňoch 7. mája − 6. júna 2014 usporadúva občianske združenie Preveda v poradí už šiesty ročník Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov určenú pre mladých vedeckých pracovníkov, doktorandom a študentom vysokých škôl.

Konferencia zameraná na vybrané obory prírodných, lekárskych a chemických vied poskytuje možnosť jednoduchým spôsobom prezentovať odborné štúdie, viesť interaktívnu diskusiu, hodnotiť jednotlivé príspevky a navyše publikovať svoje štúdie v recenzovanom zborníku príspevkov.

OZ Preveda každý ročník vyhlasuje víťazov jednotlivých sekcií, ako i celkového víťaza konferencie. Hlavnou výhrou aktuálneho ročníka je účelovo viazaná finančná podpora na rozvíjanie vedeckých cieľov víťaza, ktorú do súťaže venovala spoločnosť BASF, generálny partner projektu.

“Vytvorenie vhodných podmienok pre výskum a experimentálnu prácu je základný pilier pre následnú prezentáciu dosiahnutých špičkových výsledkov. Zhruba 200 prihlásených originálnych odborných príspevkov sú dôkazom kvality a profesionality študentov a začínajúcich vedcov,“ hovorí Ing. M. Ferko z OZ Preveda.

Interaktívne prostredie konferencie je otvorené odbornej, ale i širokej verejnosti. Ktokoľvek môže využiť tento priestor moderného vzdelávania, zapojiť sa do odbornej diskusie, hodnotenia ako i do procesu vytvárania nových zaujímavých spoluprác. Prostredie interaktívnej konferencie je na web stránke www.preveda.sk

Zdroj: TASR

Foto: OZ Preveda